Top
Image Alt

Others (FA)

به گفته ی محققان شرایط فیزیکی محیط کار، تاثیر بسیاری بر سلامت و کیفیت کاری کارمندان دارد. به همین علت طراحی اداری توسط مهندسین متخصص می تواند راهکاری مناسب برای بهبود کار کارمندان و ارتباط موثر و سالم میان اعضا،

یکی از مباحث چالش برانگیز که مشتریان خدمات گیرنده در حوزه ی طراحی داخلی را دچار سردر گمی میکنه عدم دسترسی به دانش نامه ای دسته بندی کننده برای انتخاب سبک طراحی داخلی مورد نظریست که مطابق سلیقه ی آنها

امروزه با توجه به افزایش مشغله ی افراد و به علت شهر نشینی و دور بودن از طبیعت و فضای سبز، انسان نیاز به همجواری با طبیعت را بیش از پیش احساس می کند. برای پاسخگویی به این نیاز در

از آنجایی که روز به روز قیمت ملک افزایش یافته و هزینه ی بازسازی کمتر از هزینه ی خرید زمین و ساختمان و ساز می باشد، تمایل افراد به بازسازی ساختمان افزایش یافته است. یکی از خدمات مجموعه ی لبه

بخشی از وظایف پیمانکار ساختمانی: برآورد اولیه ی هزینه های عملیاتی پروژه با توجه به نقشه ها و مشخصات فنی، تهیه و خرید کلیه ی مصالح، تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز پروژه ، عملیات‌هایی که در یک پروژه ساختمانی

یکی از مهم ترین مراحل طراحی در هر پروژه ای طراحی نماست. طراحی نمای مناسب موجب افزودن ارزش بصری به پروژه و فضای شهری خواهد شد.همانطور که پیش تر گفتیم طراحی نمای ساختمان بسیار مهم بوده زیرا فرصتی برای تأکید