Top
بازسازی ساختمان اداری

بازسازی دفتر اداری میرعماد |حیات سوم

بازسازی دفتر اداری میرعماد

ساختمان اداری دو طبقه ی میرعماد حیات اول خود را در دهه ی پنجاه با کاربری مسکونی آغاز کرده است. این ساختمان در دهه ی 70 برای اولین بار بازسازی شده که یکی از تغییرات شاخص آن، جا به جایی باکس پله به وید می باشد. حیات دوم ساختمان به تغییر کاربری به دفتر اداری بر می گردد و در سال 1399 با بازسازی مجدد برای ساختمان اداری شاپ دکو به حیات سوم خود ادامه می دهد.

این پروژه در سال 1399 در مهندسین مشاور سرور استودیو و با طراحی معماری سید علیرضا عظیمی انجام شده است.توضیحات تکمیلی این پروژه توسط دپارتمان |لبه، ساختمان| در حال نوشتن است.

بازسازی اداری

IncisivEdge

 دفتر اداری حیات سوم

بازسازی ساختمان اداری

اداری

ساختمان اداری دو طبقه ی میرعماد حیات اول خود را در دهه ی پنجاه با کاربری مسکونی آغاز کرده است. این ساختمان در دهه ی 70 برای اولین بار بازسازی شده که یکی از تغییرات شاخص آن، جا به جایی باکس پله به وید می باشد. حیات دوم ساختمان به تغییر کاربری به دفتر اداری بر می گردد و در سال 1399 با بازسازی مجدد برای ساختمان اداری شاپ دکو به حیات سوم خود ادامه می دهد.