Top
ظراحی اداری تجاری

ساختمان تجاری-اداری سعادت آباد

در آلترناتیو دوم طراحی تجاری-اداری سعادت آباد با در نظرگرفتن چهار بلوک مجزا آغاز کردیم.هر کدام از بلوک ها شامل تک واحدهایی است که در طبقات روی هم قرار گرفته اند.فضاهای میانی و بیرونی این چهار عنصر امکان طراحی مراکز تعاملی و هم صحبتی واحد های اداری را به شکل خصوصی یا عمومی، برا – ی ما فراهم کرد.قسمت اعظم تراس های بیرونی در هر طبقه برای استفاده ی مشترک واحد های موجود طراحی شده است.نمای ساختمان روکشی از خطوط موازی است که علاوه بر جداسازی حریم ساختمان از محیط خارجی،به عنوان پوششی برای تراس ها عمل می کند.این پروژه در سال1397 در دفتر سرور استودیو ، با طراحی معماری سید علیرضا عظیمی طراحی شده است.

Incisivedge

ساختمان تجاری-اداری سرو ، آلترناتیو یک

اسناد پروژه شامل
پلان نما مقطع

مسکونی

طراحی ساختمان تجاری-اداری سرو در زمینی به مساحت 1300 متر مربع و زیربنای 17500 متر مزبع در 10 طبقه طراحی شده است. که طبقه ی همکف شامل واحد های تجاری و طبقات دیگر به واحدهای ادارای اختصاص دارند.