Top
بازسازی ساختمان اداری

طراحی مجموعه ورزشی چند منظوره ی بغداد

طراحی اداری مدرن میرعماد

ساختمان اداری دو طبقه ی میرعماد حیات اول خود را در دهه ی پنجاه با کاربری مسکونی آغاز کرده است. این ساختمان در دهه ی 70 برای اولین بار بازسازی شده که یکی از تغییرات شاخص آن، جا به جایی باکس پله به وید می باشد. حیات دوم ساختمان به تغییر کاربری به دفتر اداری بر می گردد و در سال 1399و با طراحی اداری مدرن شاپ دکو به حیات سوم خود ادامه می دهد.

این پروژه در سال 1399 در مهندسین مشاور سرور استودیو و با طراحی معماری سید علیرضا عظیمی انجام شده است.توضیحات تکمیلی این پروژه توسط دپارتمان |لبه، ساختمان| در حال نوشتن است.

IncisivEdge

مجموعه ورزشی مدرن بغداد

طراحی مجموعه ورزشی
چند منظوره

ورزشی

ساختمان اداری دو طبقه ی میرعماد حیات اول خود را در دهه ی پنجاه با کاربری مسکونی آغاز کرده است. این ساختمان در دهه ی 70 برای اولین بار بازسازی شده که یکی از تغییرات شاخص آن، جا به جایی باکس پله به وید می باشد. حیات دوم ساختمان به تغییر کاربری به دفتر اداری بر می گردد و در سال 1399و با طراحی اداری مدرن شاپ دکو به حیات سوم خود ادامه می دهد.