Top
طراجی مجموعه سوارکاری

مجموعه سوارکاری آریـــــا

مجموعه سوار کاری آریا در زمینی به مساحت 17000 متر مربع برای پرورش و نگهداری اسب ، برگزاری مسابقات و فعالیت های مرتبط با اسب سواری با در نظر گرفتن استاندارد های مجموعه سوار کاری وتامین تمام فضاهای مورد نیاز طراحی شده است.

بازسازی سوله

آنچه که ابتدا در روند طراحی مجموعه سوارکاری آریا  از جانب کارفرما مطرح شد، نگهداری سوله به عنوان عنصری از وضع موجود بود که در طبقه ی همکف به منظور فضایی برای نگهداری اسب ها ودر طبقه ی اول با هدف قرارگیری سوییت برخی از مدیران مجموعه سوارکاری طراحی شد.لکه گذاری باقی کاربری ها مبتنی بر برنامه ای برای رسیدن از ابتدا تا انتهای سایت براساس الویت بندی، نوع دسترسی وسناریوی رسیدن به هر فضا صورت گرفت.

طراحی پادوک

یکی از مهمترین بخش ها در روند طراحی مجموعه سوارکاری آریا،طراحی پادوک بیضی برای تمرین اسب ها بود. این بخش به صورت کاملا تعاملی میان معماری و سازه طراحی شد. به طوریکه تمامی المان های سازه ای تکمیل کننده طراحی معماری بودند. سازه ی پادوک بیضی با هدف مسقف کردن مسیر حرکت اسب صورت گرفت که براساس طراحی معماری پایه های هفتی شکل ،مشابه آنچه که در طراحی پارکینگ مجموعه نیز شاهد آن هستیم ، مقطع نانپریزماتیک برای طراحی سازه انتخاب شد.

طراحی المان های مجموعه سوارکاری

یکی از مواردی که کاربری های متعدد و المان های طراحی شده ی مجموعه سوارکاری مانند تیر چراغ برق (که در عکس اجرایی  قابل مشاهده می باشد) را بهم پیوند می زند استفاده از متریال های مشترک ورق مشکی آهن و کاور چوب است.

این مجموعه در سال 1398 در دفتر سرور استودیو، با طراحی معماری سید علیرضا عظیمی و زهره بیات، طراحی سازه امیرحسین قورچیان و مدیریت پروژه دکتر امیر حسین سرور ، طراحی و در حال اجرا می باشد.

طراحی مجموعه سوارکاری

IncisivEdge

مجموعه سوارکاری آریـــــا

اسناد پروژه شامل
پلان نما مقطع

ورزشی

طراحی مجموعه سوارکاری آریا در فاز اول و دوم با طراحی تمام کاربری های مرتبط و جزییات لازم انجام شد.این مجموعه شامل فضاهایی از قبیل پارکینگ،درمانگاه، انبار علوفه،پادوک بیضی ،پادوک های دایره ای، محل نگهداری اسب ها ،ویلایاختصاصی صاحبان اسب برای اقامت آخر هفته ، سوییت مدیران و مربیان، استخر،کافه ، رستوران و مانژ اصلی به منظور برگزاری مسابقات می باشد.