Top
Image Alt

Renovation (FA)

پروژه بازسازی و طراحی هاستل در مکزیک انجام شد. در سال 2012 یک آپارتمان 6 خوابه ی کهنه با مساحت 600 مترمربع واقع دریکی از گران ترین محله های تفریحی مکزیک به منظور تبدیل به هاستل و اقامتگاه تفریحی خریداری

چالش ما در بازسازی، بهره گیری حداکثری از روشنایی طبیعی برای تمام فضاهای داخلی و بخشی از طبقه ی زیر زمین بود. راهکاری که در بازسازی ارائه کردیم، ایجاد شکافی در سقف، به منظور تأمین روشنایی فضا بود. با بازسازی

دیوار شمالی قبل از بازسازی کاملا محصور شده بود. هنگام گردش در اطراف سایت متوجه شدیم، جنگل بامبویی رها شده در پشت دیواری از سایت قرار گرفته است، این فضا پر از زباله بود و گربه های وحشی بسیاری در